P2P úvěry

  Aktuální P2P úvěry

graph

Typy SymCredit P2P úvěrů

  • Amortizovaný úvěr  úvěr, který je splácen řadou periodických plateb jistiny a úroku. Úrok je počítán z nesplacené jistiny.
  • Kombinovaný úvěr – prvních 12 měsíců jen splátky úroku, v dalších měsících je úvěr splácen řadou periodických plateb jistiny a úroku. Úrok je počítán z nesplacené jistiny.
  • Kapitálový úvěr –  po celou dobu jen splátka úroku a splátka jistiny až na konci. Úrok je počítán po celou dobu trvání úvěru z celé částky.

lupa

SymCredit ratingové skupiny s odhadem rizika nesplacení

Ohodnocení Odhad rizika nesplacení úvěru
A1 – nízké riziko +/- 0,06 %
A2 – nízké riziko +/- 0,13 %
A3 – nízké riziko +/- 0,26 %
B1 – střední riziko +/- 0,51 %
B2 – střední riziko +/- 1,05 %
B3 – střední riziko +/- 2,16 %
C1 – vysoké riziko +/- 3,19 %
C2 – vysoké riziko +/- 4,82 %
C3 – velmi vysoké riziko +/- 7,5 %

INVESTUJTE S NÁMI

SymCredit výrazně šetří náklady a čas investorům i žadatelům o úvěr a současně zachovává bankovní přístup k hodnocení rizika. Těchto benefitů lze docílit díky přímému propojení investorů s žadateli o úvěr a řádově menším nákladům na provoz služby, než je tomu u tradičních finančních institucí. Úspory v nákladech promítáme do snížených úroků při financování a naopak zajímavé návratnosti investic. Náš zisk je přímo závislý na úspěšnosti splácení námi ohodnocených půjček.


DIVERZIFIKACE

Diverzifikace slouží k minimalizaci rizika. Diverzifikací rozumíme rozdělení investice do mnoha úvěrů při zachování požadovaného mixu rizikových kategorií a dalších, Vámi navolených, parametrů investice.


PODPORA PODNIKATELŮ

Naše služba je alternativou k tradičním způsobům financování. Poskytuje transparentnější, levnější a rychlejší přístup k zajištění podnikových financí. Cílem je podpora malých a středních podnikatelů při zachování principu ochrany investora.